Fundación – Centro de innovación de estudos xurídicos marítimos e pesqueiros


Os sectores da economía azul en Galicia están expostos a unha contorna cada vez máis complexa tanto pola competencia internacional como polos diferentes niveis de regulamento e de toma de decisións. A sostibilidade e competitividade das actividades desenvolvidas por estes sectores van da man de novos retos relacionados co comercio exterior, pero tamén co mercado interior, así como con políticas de competencia, economía, emprego e ambiente.

Galicia debe afrontar numerosos desafíos neste novo escenario, superando as debilidades que presenta en canto a coñecemento xurídico, unhas fraquezas que inciden de xeito directo na rendibilidade da actividade produtiva. É aí onde a Fundación MarInnLeg desempeña un papel protagonista: nace para axudar a superar ese retos e a acadar as metas marcadas.


Máis información

Padroado

O Padroado de MarInnLeg está conformado polas seguintes entidades públicas e privadas:

logo-abancalogo-abanca
logo-aclunaga-1logo-aclunaga-1
asime-logo-2020asime-logo-2020
puertodeceleiro_logopuertodeceleiro_logo
logo-conxemarlogo-conxemar
logo-arvi1logo-arvi1
logo-cepescalogo-cepesca
agarba-logoagarba-logo
cons-marcons-mar
logo-puerto-1logo-puerto-1
logo-zona-franca1logo-zona-franca1
campus-colorcampus-color